ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON

USY
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@unluportfoy.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Soyhan Soyak
Operasyon ve Finans Müdürü
soyhan.soyak@unluco.com
+90 (212) 367 36 67
Ceylan Çolakoğlu
Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü
ceylan.colakoglu@unluco.com
+90 (212) 367 38 32
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri