RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

REG
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
İletişim Adresi
Elektronik Posta Adresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kubilay Özalp
Fon Portföy Yöneticisi
kubilay.ozalp@repie.com
02122863052
Aslı Aslan
Fon Müdürü
asli.aslan@repie.com
02122863052
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri