PIONEER FUND - ASIA (EX JAPAN) EQUITY CL A ND

PNK
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Kurulu Olduğu Ülke
LÜKSEMBURG
Fon Temsilcisinin Ünvanı
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
İsmi Durmuş
Fon Hizmet Müdürü
fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
0212 339 65 25
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri