MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

MGF
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
10 YIL
İletişim Adresi
Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule2 Kat2 34330 Levent İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@maxisgs.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri