MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

MAC
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:14/1 34470 Sarıyer/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
operasyon@marmaracapital.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Hisse Senedi
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri