INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

IVD
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon?un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
İletişim Adresi
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 23 Polat Ofis A Blok Kat:4 Kağıthane 34400 İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@investrade.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Dr.Hakan BEROOĞLU
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
info@investrade.com.tr
+90.212.222.01.30
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri