ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IJH
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@icbcportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
FON SEPETİ
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Tarık İŞAT
Fon Hizmet Birimi
tarik.isat@icbcyatirim.com.tr
0(212) 276 2727
Ahmet İhsan BAĞIRGAN
Mali ve İdari İşler
ahmetihsan.bagirgan@icbcportfoy.com.tr
0(212) 329 3150
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri