AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

IDG
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SURESIZ
İletişim Adresi
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@akportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
gonul.mutlu@akbank.com
0 262 686 3526
Aret A. BONCUK
Bölüm Başkanı
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
0 212 385 27 84
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri