TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HHV
Kurucunun Unvanı
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
fonhe@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Cumhur GÜLENSOY
Fon Yönetimi Müdürü
cumhur.gulensoy@turkiyehayatemeklilik.com.tr
0 212 310 37 00
Alev SAĞIROĞLU
Fon Yönetimi Yönetmeni
alev.sagiroglu@turkiyehayatemeklilik.com.tr
0 212 310 37 00
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri