TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HHE
Kurucunun Unvanı
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
İletişim Adresi
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
fonhe@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Cumhur GÜLENSOY
Fon Yönetimi Müdürü
cumhur.gulensoy@turkiyehayatemeklilik.com.tr
0 212 310 37 00
Alev SAĞIROĞLU
Fon Yönetimi Yönetmeni
alev.sagiroglu@turkiyehayatemeklilik.com.tr
0 212 310 37 00
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri