AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HEK
Kurucunun Unvanı
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur
İletişim Adresi
Meclisi Mebusan Caddesi no:15 Salıpazarı/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
fon.bes@axasigorta.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Cengiz KILIÇ
Müdür
cengiz.kilic@axasigorta.com.tr
0 212 334 24 24
Aylin YILDIZ
Müdür Yardımcısı
aylin.yildiz@axasigorta.com.tr
0 212 334 24 24
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri