GARANTİ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

GZD
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
süresiz
İletişim Adresi
Etiler Mah. Demirkent Sok. No:1/1 34337 Beşiktaş/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
gpyinfo@garantibbva.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fon
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri