GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU

GO6
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi No: 50 Devres Han İç Kapı No:2 Kat B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul
Elektronik Posta Adresi
operasyon@griportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FON
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
PARA PİYASASI
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kadir ALTUNOK
Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi
dealing@griportfoy.com.tr
0212 706 84 74 -1005
İlyas KÜLTE
Operasyon Müdürü
operasyon@griportfoy.com.tr
0212 706 84 74 -1008
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri