GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

GO5
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon?un süresi tasfiye dönemi dahi 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
İletişim Adresi
Arnavutköy, Beyazgül Sk. No:24, 34345 Beşiktaş/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
operasyon@griportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kadir ALTUNOK
Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi
dealing@griportoy.com.tr
0212 706 84 74 -1005
İlyas KÜLTE
Risk Müdürü
operasyon@griportfoy.com.tr
0212 706 84 74 -1008
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri