Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul
Elektronik Posta Adresi
portfoy@inveoportfoy.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fonu
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Hasan Halim ÇUN
Genel Müdür
halim.cun@inveoportfoy.com
2164530000
Serdar GÜRSOY
Portföy Yöneticisi
serdar.gursoy@inveoportfoy.com
2164530000
Nalan YETİŞ
Mali İşler Sorumlusu
nalan.yetis@inveoportfoy.com
2164530000
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri