GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOBTOGO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

GG1
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Fon?un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemi?dir.
İletişim Adresi
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
operasyon@griportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İhraç Belgesi
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kadir ALTUNOK
Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi
dealing@griportfoy.com.tr
0212 706 84 74 -1005
İlyas KÜLTE
Operayon Müdürü
operasyon@griportfoy.com.tr
0212 706 84 74 -1008
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri