Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul
Elektronik Posta Adresi
gedikportfoy@gedik.com
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fonu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Karma Şemsiye Fonu
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
SERDAR GÜRSOY
PORTFÖY YÖNETİCİSİ
sgursoy@gedik.com
216 453 00 00 1509
NALAN YETİŞ
FON OPERASYON
nkursun@gedik.com
216 453 00 00 1146
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri