AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

CVC
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@akportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
SERBEST ŞEMSİYE FON
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
GÖNÜL MUTLU
Fon Müdürü
gonul.mutlu@akbank.com
0 262 686 3526
Aret A. BONCUK
Bölüm Başkanı
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
0 212 385 27 84
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri