BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BZI
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra, ATAŞEHİR / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
bilgi@bizimportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SEDENİ ŞEMSİYE FONU
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Emre Ergün KARATAŞ
Portföy Yöneticisi
bilgi@bizimportfoy.com.tr
02165471380
Tuğba SEVÜKTEKİN
Portföy Yöneticisi
bilgi@bizimportfoy.com.tr
02165471380
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri