BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BPN
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Meclisi Mebusan Caddesi No:57 Fındıklı Beyoğlu
Elektronik Posta Adresi
info@cardif.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Risk Ölçüm-Değerleme Esasları
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kübra Eskiçırak
Fon Kurulu Üyesi
kubra.eskicirak@cardif.com
2123193200
Banu Büyükoğuz
Fon Kurulu Üyesi
banu.buyukoguz@cardif.com
2123193200
Elif Bakır Bakanay
Fon Denetçisi
elif.bakirbakanay@cardif.com
2123193200
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri