BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BPG
Kurucunun Unvanı
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
Meclisi Mebusan Cad.No.57 Fındıklı Beyoğlu
Elektronik Posta Adresi
info@cardif.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kübra Eskiçırak
Fon Kurulu Üyesi
kubra.eskicirak@cardif.com
02123193200
Banu Büyükoğuz
Fon Kurulu Üyesi
banu.buyukoguz@cardif.com
02123193200
Elif Bakır Bakanay
Fon Denetçisi
elif.bakirbakanay@cardif.com
02123193200
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri