BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNY
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Meclisi Mebusan Caddesi No: 57 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@cardif.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Yatırımcılara Duyurular
Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Tanıtım Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Kübra Eskiçırak
Fon Denetçisi
kubra.eskicirak@cardif.com
02123193200
Banu Büyükoğuz
Fon Kurulu Üyesi
banu.buyukoguz@cardif.com
02123193200
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri