YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU

YAY
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
SÜRESİZ
İletişim Adresi
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
yf@yapikredi.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
HİSSE SENEDİ
Yatırımcılara Duyurular
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Güncel İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
Fon Unvan Değişiklikleri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
İSMİ DURMUŞ
FON MÜDÜRÜ
fonhizmet@yapikredi.com.tr
0212 339 65 25
DİDEM ÇANKAYA URAL
BÖLÜM MÜDÜRÜ
info@ykportfoy.com.tr
0212 3854848
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri