SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.

ÖZET BİLGİLER

Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri

İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri

Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)

Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)