DENİZBANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:21.01.2022 19:00:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFDZBK42261 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
13.04.2022
Vade (Gün Sayısı)
82
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZBK42261
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi
19.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi
21.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
595.000.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
13.04.2022
Kayıt Tarihi
12.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
13.04.2022
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 595.000.000 TL nominal değerli 82 gün vadeli, 13.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42261 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.