KOÇ HOLDİNG A.Ş.

İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:21.01.2022 18:59:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesinin iptal edilmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021, 12.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, yatırım süresi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art) 7 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/10/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/10/2021
İhale Sonucu
İhale Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
2.531 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
İhaleye bağlı ortaklığımız Tek-Art tek başına katılmıştır.
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 1,4 (31.12.2020 finansal tablolara göre)
Açıklamalar

07.10.2021 ve 12.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı kamuya açıklanmıştır.

Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir.

  


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.