BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.01.2022 16:27:59
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Ataması Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim  Kurulu'nun 21/01/2022 tarihli toplantısında ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 ve  4.3.7  nolu maddeleri gereğince   Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak Pelin Muslu SATICI‘nın 21.01.2022 tarihi itibariyle atanması;
Bağımsız Yönetim Kurulu üye  atamasının   yapılacak olan  ilk genel kurul onayına   sunulması  hususu oybirliği ile karara bağlanmıştır. 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Pelin Muslu SATICI'nın özgeçmisi ve bağımsız beyanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla 


Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.