ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.01.2022 16:27:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Yönetici Ataması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.01.2022 tarih ve 2022-2 sayılı toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sn.Mine Berra Doğaner'in atanmasına karar verilmiştir.
  
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı : Mine Berra Doğaner
Görevi  :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0212-290 67 10
E-Posta Adresi : berra.doganer@escar.com.tr

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.