ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

İzahname (Değişiklik)

Gönderim Tarihi:03.01.2022 11:27:26
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Fon Dönüşümü Hk.

Türkçe

İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-14538 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks takibinden çıkarılarak yatırım stratejisi değiştirilmeksizin dönüşümüne izin verilmiş olup bu kapsamda Fon'un yeni unvanı Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak belirlenmiştir.