BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.12.2021 17:18:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşümü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Dönüşüm Nedeni
Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşümü
Sermaye Tescil Tarihi
31.12.2021
Tescil Edilen Sermaye
135.000.000
Geçici Kaydi Payların Dönüşüm Detayı
Geçici Kaydi Pay ISIN
Verilecek Menkul Kıymet
B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2
Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşüm Tarihi
04.01.2022
Kayıt Tarihi
03.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 45.000.000-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 135.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin artırılan 90.000.000-TL'lik sermayeye tekabül eden Geçici Kaydi Payların (Makbuzların) Kaydi Paya dönüştürülmesi işlemi 4 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.