ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:23.12.2021 16:51:09
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:7 34393 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
0 212 292 74 10
0 212 292 74 19
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
08.10.2021
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
15.10.2021
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
10.12.2021
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
10.12.2021
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
22.12.2021
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
22.12.2021
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu
23.12.2021
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
180.000.000
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
576.786.000,8
TRY
31,01
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP
224.353.417,47
TRY
12,06
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
119.730.103,73
TRY
6,44
Diğer
939.130.478,00
TRY
50,49
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
0,01
TRY
72.000.000,00
TRY
0,40
İşlem Görmüyor
B
Nama
0,01
TRY
90.000.036,00
TRY
0,50
İşlem Görmüyor
C
Nama
0,01
TRY
17.999.964,00
TRY
0,10
İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş.
179.999.879,94
TRY
99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
36
TRY
0,00
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
36
TRY
0,00
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
36
TRY
0,00
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
12,06
TRY
0,00
TOPLAM
180.000.000,00
TRY
100