BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.12.2021 17:08:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescil Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
135.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013
6
12,000
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039
Hamiline
A Grubu, BAGF6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBGFS00056
1,54
0
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2
44.999.994
89.999.988,000
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039
Hamiline
B Grubu, BAGFS(RÜÇHAN), TRRBGFS00064
527.766,408
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
45.000.000
90.000.000,000
200,00000
527.767,948
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
26.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
10.12.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
16.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Geçici Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
30.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
29.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2021 tarihli ve 464 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 45.000.000.-TL ödenmiş sermayemizin 90.000.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000.-TL'den 135.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; nakit olarak artırılan 90.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,
-Ek'te yer alan 6102 sayılı TTK'nın 457 maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın imzalanmasına,
-Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
-135.000.000.-TL yeni ödenmiş sermayeyi içeren ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metninin tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına
toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metni ve yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf
EK: 2
Yönetim Kurulu Kararı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.