TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:29.11.2021 18:30:10
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSTPRSK2217 ISIN Kodlu 500 Milyon TL Tahvil 4. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
28.11.2022
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSTPRSK2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi
30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Kupon Sayısı
8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.03.2021
26.02.2021
01.03.2021
4,5899
18,41
19,7218
22.949.500
Evet
2
31.05.2021
28.05.2021
31.05.2021
5,1038
20,4712
22,0987
25.518.999,99
Evet
3
31.08.2021
27.08.2021
31.08.2021
5,2608
20,8718
22,5577
26.304.000
Evet
4
29.11.2021
26.11.2021
29.11.2021
4,7261
19,1668
20,5963
23.630.499,97
Evet
5
28.02.2022
25.02.2022
28.02.2022
6
30.05.2022
27.05.2022
30.05.2022
7
29.08.2022
26.08.2022
29.08.2022
8
28.11.2022
25.11.2022
28.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2020 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRSK2217) tahvili için 4. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,7261 olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.