EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.11.2021 16:40:18
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
29.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı
300.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
31.08.2021
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
05.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
04.11.2022
Ek Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.'nin kaynak kuruluş / fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden yurt içinde 300.000.000,-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin 31/08/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan ihraç tavanı başvurumuz 05/11/2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı İhraç Belgesini ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Hukukçu Raporu.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.