HSBC BANK A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:05.11.2021 18:47:48
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

HSBC BANK A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2021
Karar Sayısı
358
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

 

  

 

  

 

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN

  

ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 30 Eylül 2021 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

 

  

 

  

 

                                        
 

Didem Çerçi

 
 

Süleyman Selim Kervancı

 
 

 

 
 

Burçin Ozan

 
 

Yönetim Kurulu

 
 

Genel Müdür

 
 

 

 
 

Finansal Raporlamadan

 

Sorumlu Genel Müdür

 
 

Başkan Vekili / Denetim Komitesi  Başkanı

 
 

 

 
 

 

 
 

Yardımcısı