BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:01.11.2021 18:51:29
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş 01/01/2021-30/09/2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş 01/01/2021-30/09/2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu 

Ekde yeralmaktadır.


Sayılarımızla

Yönetim Kurulu 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.