AKFEN HOLDİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.10.2021 18:00:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
20.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
20.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2021 tarihinde Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca ve Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürk Lirası) nominal değerine kadar, 60 aya kadar vadeli borçlanma araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Şirket imza yetkililerinin aşağıda belirtildiği şekilde yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinde Oyak Menkul Değerler A.Ş.'nin ve/veya tespit edilecek diğer yetkili kuruluşların ihtiyaca göre aracı kurum olarak kullanılmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, yurt içinde, halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçları için Kurul onayı alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, işlem görme başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.