PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:18.10.2021 18:15:31
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/10/2021
Karar Sayısı
2021/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

 

  

KARAR TARİHİ      : 11.10.2021

  

KARAR SAYISI        : 2021/12

  

 

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  
   
 1. Şirketimizin,  1 Ocak – 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin finansal tablolarının, finansal  tablo dipnotlarının ve yıllık faaliyet raporunun tarafımızca  incelendiğini,

 2.  
  

 

  
   
 1. Şirketteki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  finansal tabloların, finansal tablo dipnotlarının, bağımsız denetim  raporunun ve yıllık faaliyet raporunun önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı  tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermediğini,

 2.  
  

 

  
   
 1. Şirketteki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında  Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca  hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri,  pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği  dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve  performansını Şirketin finansal durumunu,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

 2.  
  

 

  

Saygılarımızla,

  

PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  

adına

            
 

 

 

Muzaffer  YÜCEL

 

Yönetim  Kurulu Başkan Vekili

 
 

 

 

Tamer  SÖNMEZ

 

Yönetim  Kurulu Üyesi