SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.10.2021 16:22:18
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırım Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
56.065.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
74.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SONME, TRASONME91B5
56.065.000
17.935.000,000
31,98965
SONME, TRASONME91B5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
56.065.000
17.935.000,000
31,98965
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
19.10.2021
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
5.086.941,67
Geçmiş Yıl Karları (TL)
12.848.058,33
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
10.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
10.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
18.08.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
21.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
20.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
18.10.2021
Ek Açıklamalar

Bedelsiz sermaye artırımı, Bursa Ticaret Sicilinde 18/10/2021 tarihinde tescil olup, 18/10/2021 tarih ve 10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

18/10/2021 tarih ve 10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
sonme sermaye tescili sicil gazetesi.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.