KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:17.09.2021 10:24:32
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Katılım Şemsiye Fonu
ISIN Kodu
TRYKTPY00228
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
29.09.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
KT Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30
Kuveyt Türk katılım Bankası A.Ş.
1
YOK
09:00-13:30
TEFAS
1
YOK
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=KUT
Yoktur
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
45
BIST-KYD Bir Aylık Kar Payı TL Endeksi
10
BIST Kıymetli MAdenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı
45
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,0049315
1,8
0,0049315
1,8
0
0
0
0
0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Ayhan Güney
21.09.2018
28
Türev Araçlar- Düzey 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Serkan ANIL
30.10.2018
KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Birimi Direktörü Ekim 2018-Devam 2015-2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.Direktör 2014-2015 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür
28
Türev Araçlar ve Düzey 3
Hamit Kütük
15.04.2019
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
28
Türev Araçlar ve Düzey 3
Erkan Sevinç
04.01.2020
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
11
Türev Araçlar ve Düzey 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662
02162655050
02162655055
info@ktportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Ayhan GÜNEY
Fon Müdürü
2162655050
ayhan.guney@ktportfoy.com.tr