İŞ FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:16.09.2021 18:13:12
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama alanına 31.07.2021 tarihinde KAP?ta yayınladığımız finansal tabloların aynısıdır.

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4
49.308
3.399
52.707
13.980
8.389
22.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5
1.492
0
1.492
1.684
0
1.684
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6
0
0
0
5.736
0
5.736
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7
126.275
0
126.275
164.904
0
164.904
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8
3.536.271
1.145.468
4.681.739
3.273.540
1.146.260
4.419.800
Faktoring Alacakları
3.534.144
1.157.269
4.691.413
3.258.710
1.158.430
4.417.140
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.146.659
484.508
1.631.167
1.126.688
415.468
1.542.156
Diğer Faktoring Alacakları
2.387.485
672.761
3.060.246
2.132.022
742.962
2.874.984
Finansman Kredileri
0
0
0
0
0
0
Tüketici Kredileri
0
0
0
0
0
0
Kredi Kartları
0
0
0
0
0
0
Taksitli Ticari Krediler
0
0
0
0
0
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Alacakları
0
0
0
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
0
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
0
0
0
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
Takipteki Alacaklar
8
227.091
0
227.091
227.049
0
227.049
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
8
-224.964
-11.801
-236.765
-212.219
-12.170
-224.389
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
0
0
İştirakler (Net)
0
0
0
0
0
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
0
0
0
0
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
0
0
0
0
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10
3.368
0
3.368
2.135
0
2.135
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11
2.916
0
2.916
869
0
869
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
0
0
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12
25.180
0
25.180
16.073
0
16.073
DİĞER AKTİFLER
13
14.593
719
15.312
10.965
651
11.616
ARA TOPLAM
3.759.403
1.149.586
4.908.989
3.489.886
1.155.300
4.645.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.759.403
1.149.586
4.908.989
3.489.886
1.155.300
4.645.186
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
14
2.431.982
1.068.641
3.500.623
2.456.768
1.035.572
3.492.340
FAKTORİNG BORÇLARI
8
611
2.399
3.010
6.021
3.711
9.732
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15
1.973
0
1.973
884
0
884
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16
870.119
0
870.119
643.248
0
643.248
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17
329
0
329
0
0
0
KARŞILIKLAR
19
4.492
0
4.492
5.028
0
5.028
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
19
4.492
0
4.492
5.028
0
5.028
Genel Karşılıklar
0
0
0
0
0
0
Diğer Karşılıklar
0
0
0
0
0
0
CARİ VERGİ BORCU
17.259
0
17.259
15.100
0
15.100
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
0
0
0
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18
1.759
5.409
7.168
713
1.571
2.284
ARA TOPLAM
3.328.524
1.076.449
4.404.973
3.127.762
1.040.854
4.168.616
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAKLAR
504.016
0
504.016
476.570
0
476.570
Ödenmiş Sermaye
21
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
Sermaye Yedekleri
21
5.053
0
5.053
5.277
0
5.277
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
0
0
0
0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.053
0
5.053
5.277
0
5.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21
-439
0
-439
-439
0
-439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22
115.415
0
115.415
153.009
0
153.009
Kar Yedekleri
167.066
0
167.066
136.779
0
136.779
Yasal Yedekler
14.297
0
14.297
12.700
0
12.700
Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü Yedekler
152.769
0
152.769
124.079
0
124.079
Diğer Kar Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Kar veya Zarar
66.921
0
66.921
31.944
0
31.944
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
0
0
-23.348
0
-23.348
Dönem Net Kâr veya Zararı
66.921
0
66.921
55.292
0
55.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
0
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.832.540
1.076.449
4.908.989
3.604.332
1.040.854
4.645.186
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
44.459
470.792
515.251
61.791
410.811
472.602
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
518.017
95.913
613.930
225.283
119.935
345.218
ALINAN TEMİNATLAR
23
31.700.054
26.881.976
58.582.030
27.938.345
22.101.346
50.039.691
VERİLEN TEMİNATLAR
23
773.015
20.738
793.753
553.267
31.821
585.088
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
0
0
0
0
0
0
Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23
28.138
26.116
54.254
88.246
80.746
168.992
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28.138
26.116
54.254
88.246
80.746
168.992
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Swap Alım Satım İşlemleri
28.138
26.116
54.254
88.246
80.746
168.992
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
EMANET KIYMETLER
23
1.011.850
164.066
1.175.916
768.401
117.109
885.510
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
34.075.533
27.659.601
61.735.134
29.635.333
22.861.768
52.497.101
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.06.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2021 - 30.06.2021
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26
305.079
153.464
160.207
71.291
FAKTORİNG GELİRLERİ
305.079
153.464
160.207
71.291
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
297.007
149.164
155.899
69.366
İskontolu
132.147
44.795
71.216
23.551
Diğer
164.860
104.369
84.683
45.815
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.072
4.300
4.308
1.925
İskontolu
3.735
2.065
1.842
944
Diğer
4.337
2.235
2.466
981
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
0
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27
-232.192
-107.382
-121.963
-45.378
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-178.749
-98.400
-96.721
-37.184
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-215
-148
-98
-76
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-42.355
-6.779
-21.099
-6.779
Diğer Faiz Giderleri
0
0
0
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.873
-2.055
-4.045
-1.339
BRÜT KAR (ZARAR)
72.887
46.082
38.244
25.913
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28
-20.521
-19.169
-10.157
-9.239
Personel Giderleri
-15.050
-14.041
-7.442
-6.996
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-437
-412
-80
-85
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
0
0
0
Genel İşletme Giderleri
-5.034
-4.716
-2.635
-2.158
Diğer
0
0
0
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
52.366
26.913
28.087
16.674
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29
284.081
206.229
89.300
109.324
Bankalardan Alınan Faizler
0
0
0
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
0
0
0
Temettü Gelirleri
8.639
3.407
0
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
30
21
22
17
Türev Finansal İşlemler Karı
3.061
14.036
0
15.507
Kambiyo İşlemleri Karı
246.472
177.034
82.974
87.588
Diğer
25.879
11.731
6.304
6.212
KARŞILIK GİDERLERİ
30
-19.200
-29.066
-7.236
-5.840
Özel Karşılıklar
0
0
0
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-19.200
-29.066
-7.236
-5.840
Genel Karşılıklar
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31
-240.484
-183.125
-80.750
-101.491
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
0
0
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
0
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
0
0
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6.065
-321
-329
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-234.409
-182.796
-80.421
-101.489
Diğer
-10
-8
0
-2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
76.763
20.951
29.401
18.667
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.763
20.951
29.401
18.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
32
-9.842
-3.836
-3.792
-3.433
Cari Vergi Karşılığı
-18.949
-2.154
-10.874
-526
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-295
-2.934
0
-2.907
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.402
1.252
7.082
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
66.921
17.115
25.609
15.234
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
66.921
17.115
25.609
15.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
66.921
17.115
25.609
15.234
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.06.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2021 - 30.06.2021
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.921
17.115
25.609
15.234
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-37.595
16.924
-25.256
20.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-37.595
16.924
-25.256
20.586
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7
-37.595
16.924
-25.256
20.586
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.326
34.039
353
35.820
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.06.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
75.912
115.733
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
297.007
337.177
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-232.094
-239.184
Alınan Temettüler
8.639
3.407
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.072
11.129
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.033
65.502
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8.340
39.602
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.353
-27.733
Ödenen Vergiler
-27.834
-1.628
Diğer
-11.898
-72.539
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-275.640
-737.650
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-301.813
-1.280.679
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
45.896
-2.266
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-6.722
6.877
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.088
575
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
537.843
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-14.089
0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-199.728
-621.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-5.223
-3.767
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
135
7
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
0
Diğer
0
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.088
-3.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.346.549
638.450
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.111.395
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
Temettü Ödemeleri
0
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
0
Diğer
0
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
235.154
638.450
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
1.720
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
30.338
14.493
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.369
7.876
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
52.707
22.369
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
21
63.500
5.277
-318
32.104
254.644
-31.365
-23.348
300.494
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
63.500
5.277
-318
32.104
254.644
-31.365
-23.348
300.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.924
17.115
34.039
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
86.500
-86.500
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
-31.365
8.017
23.348
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-31.365
31.365
Diğer
-23.348
23.348
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000
5.277
-318
49.028
136.779
-23.348
17.115
334.533
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
21
150.000
5.277
-439
153.009
136.779
-23.348
55.292
476.570
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
150.000
5.277
-439
153.009
136.779
-23.348
55.292
476.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.595
-1.680
66.921
27.646
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-224
-224
Kar Dağıtımı
24
Dağıtılan Temettü
31.967
-55.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
31.944
23.348
-55.292
Diğer
23
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000
5.053
-439
115.415
167.066
0
66.921
504.016