QNB FİNANSBANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:03.09.2021 10:18:14
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
03.09.2021
Vade (Gün Sayısı)
182
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
%18,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
%19,09
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFFNBK92119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi
04.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
04.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi
05.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
45.500.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
03.09.2021
Kayıt Tarihi
02.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
03.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
45.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 45.500.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK92119 ISIN kodlu bononun bugün (03/09/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.