ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.08.2021 18:44:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 30.06.2021 Yatırımcı Sunumu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin 6 aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu 17.08.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmış olup ilgili dökümanlar ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimizin internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.