BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.07.2021 16:47:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Faaliyetler Hakkında Durum Bilgisi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021, 21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

21 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi, çevre izin/lisans işlemlerine ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimat ve koordinasyonunda gerekli iş ve işlemleri yürütmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda T.C Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 09.07.2021 tarihinde "İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı" alınmıştır.

Ayrıca, 14 Haziran 2021 tarihli KAP açıklamamız doğrultusunda, ilgili idarenin 11.06.2021 tarihli ve E-64275756-858-1102881 sayılı İdari Yaptırım Karar Tutanağına konu idari para cezası ve tesis faaliyetin durdurulması idari işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde İdare Mahkemesi nezdinde dava ikame ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.