CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.07.2021 16:54:20
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

2021/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,65
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2622,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,57
Brüt Getiri (%)
% 6,95
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2622,48
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
2021/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri