FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.07.2021 10:28:02
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.392,62
% 0,097
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.909,45
% 0,029
Fon Yönetim Ücreti
45.338,67
% 0,691
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.248,2
% 0,126
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.312,35
% 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3
% 0,005
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
2.930,74
% 0,045
TOPLAM GİDERLER
66.488,33
% 1,013
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.563.993,5