SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Kar Payı Bildirimi

Gönderim Tarihi:29.06.2021 16:43:17
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kar Payı Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/03/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020 ve öncesi
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
10000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,33
Net (TL)
0,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
29/06/2021
Açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.' ye geçmiş yıl karlarından ve 2020 karından karşılanmak üzere 10.000.000,00 TL kar payı dağıtımı kararı alınmıştır. 11.03.2021 tarihinde 8.000.000,00 TL ve 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 9.500.000,00 kar payı ödemesi yapılmıştı. 29.06.2021 tarihinde kalan 500.000,00 TL ödenerek Kar payı ödemesi işlemi tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.