DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.06.2021 11:47:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu -VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
25.05.2021
Genel Kurul Tarihi
29.06.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği 8.maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair yönetim kurulu beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak 02.04.2021 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Kısmi Bölünme Raporu ile, Şirketimiz'in sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin her biri 1.-TL nominal bedelli toplam 86.399.987 adet hissesinin kül halinde, kısmi bölünme müessesinden yararlanarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve bu çerçevede Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek onaya sunulması.
6 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş olan, Şirketimizin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin öneri pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DOAŞ -OUGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
DOAŞ -OUGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.