BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:26.06.2021 00:23:24
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/06/2021
Karar Sayısı
2021-35
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31.03.2021 tarihli  Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.