AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.06.2021 09:38:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin bağlı ortaklıkları olan Isparta Yurt Yatırımları A.Ş. ve Masanda Turizm Yat. A.Ş.'nin Şirketimizle Kolaylaştırılmış Usülde Birleştirilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.06.2021
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2020
Denkleştirme Ödemesi
0
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Isparta Yurt Yatırımları A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Masanda Turizm Yatırımları A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020
1.000
0
0
1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012
344.643.332
0
0
344.643.332
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038
1.000
0
0
1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046
1.000
0
0
1.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
344.646.332 TL
0 TL
0 TL
344.646.332 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
03.06.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
24.06.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; tek pay sahibi konumunda olduğumuz Isparta Yurt Yatırımları A.Ş.'nin ve Masanda Turizm Yatırımları A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni hazırlanıp, Duyuru Metni'nin onaylanması amacıyla 03.06.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. Başvuru SPK tarafından 24.06.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2
Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.